Skapa konto

När du har blivit medlem i vår lokalförening, “Gäsene – Herrljunga BF”, så kan du skapa ett konto på vår hemsida, bjorkekupan.se.

Det är viktigt att den e-postadress du angav när du blev medlem stämmer, du måste använda samma e-postadress när du skapar kontot på hemsidan. Om du nyligen har blivit medlem så kanske vi inte hunnit aktivera möjligheten att skapa ett konto än, då får du gärna kontakta oss så ska vi göra det så fort vi kan.

Har du ingen e-postadress? Kontakta oss så hjälper vi dig!


Kontoinformation

8-20 tecken, minst 1 stor och 1 liten bokstav och 1 siffra
LÄMNA DETTA TOMT

Användarvillkor

Vem driver bjorkekupan.se?

Webbplatsen
bjorkekupan.se drivs av ”Gäsene – Herrljunga Biodlarförening”,
(i fortsättningen ”GHBF”). Bjorkekupan.se används för att
kommunicera nyheter, evenemang, historier, fakta och bilder m.m. som
har anknytning till GHBFs verksamhetsområde till både medlemmar och
allmänhet. Bjorkekupan.se är också är ett forum för GHBFs
medlemmar, innehållet på bjorkekupan.se speglar inte nödvändigtvis
GHBFs ståndpunkter. Kommentarer och inlägg publicerade av enskilda
medlemmar ska ses som dessa enskilda medlemmars personliga åsikt.

Genom
att du registrerar dig på bjorkekupan.se accepterar du
bjorkekupan.se´s villkor, regler och integritetspolicy. Villkor,
regler och integritetspolicy kan komma att uppdateras och du är
själv skyldig att hålla dig informerad om aktuella villkor, regler
och integritetspolicy. Bjorkekupan.se är eftermodererat, vilket
betyder att foruminlägg, kommentarer och artiklar blir tillgängliga
för alla andra medlemmar på bjorkekupan.se direkt när du
publicerar dem.

För
funktioner där du själv publicerar text eller bild på
bjorkekupan.se gäller att du själv ansvarar för innehållet i ditt
inlägg och kan ställas till svars för det. GHBF ansvarar inte
heller för innehåll på webbplatser som bjorkekupan.se länkar
till.

Bjorkekupan.se
modereras av GHBF utsedd hemsideansvarig tillsammans med ev.
ytterligare utsedda moderatorer bland medlemmarna på bjorkekupan.se.
Dessa moderatorer utses av GHBF’s styrelse. Moderatorernas roll är
att svara på frågor, flytta på trådar eller artiklar som hamnat
fel, granska inlägg och vid behov ta bort inlägg tillfälligt eller
permanent. GHBF’s styrelse kan besluta att stänga av användare
som brutit mot bjorkekupan.se’s villkor.

Lagar, regler och nätetikett

Bjorkekupan.se
tillhandahålls och övervakas i enlighet med Lagen om ansvar
för elektroniska anslagstavlor (SFS 1998:112). Det innebär att
moderatorer regelbundet läser och vid behov tar bort inlägg som de
anser bryter mot svensk lag eller mot bjorkekupan.se’s regler.
Allvarliga eller upprepade överträdelser kan medföra att du stängs
av från bjorkekupan.se.

Dina
inlägg får inte innehålla något av följande:

  • Inlägg som hotar eller förolämpar med anspelning till hudfärg, nationellt ursprung, etnisk grupp, kön, sexuell läggning, politisk tillhörighet, yrke eller religion.
  • Olaga våldsskildring, barnpornografi eller annan pornografi.
  • Uppmaningar till brott eller annat som bryter mot svensk lag.
  • Upphovsrättsligt skyddat material som du inte själv skapat.
  • Hot, trakasserier, kränkningar eller förtal.

Upphovsrätt

Upphovsrätten
till texter och bilder som läggs upp på bjorkekupan.se innehas av
respektive fotograf och författare. Bjorkekupan.se har, om inte
annat avtalats, rätt att utan särskild ersättning använda text
och bilder som publiceras på bjorkekupan.se, delvis eller i sin
helhet, i redaktionellt material på bjorkekupan.se eller i GHBF’s
övriga verksamhet, och/eller i marknadsföringen av bjorkekupan.se.
Du får endast publicera texter och bilder som du själv har
upphovsrätt till – om du inte fått tillåtelse att publicera av
den som har upphovsrätten. Med att publicera menas att ladda upp
eller länka in material på bjorkekupan.se så att det syns där. Du
får dock länka till en sida på en annan sajt där materialet visas
– men alltså inte länka till enbart t.ex. JPEG-filen.

Publiceringstid

Publiceringstiden
för texter och bilder på bjorkekupan.se är obegränsad, om inte
annat avtalats.

Skada, förlust och utgifter

GHBF
ansvarar inte för några förluster, skador eller utgifter som kan
uppkomma i samband med eller som ett resultat av användandet av
bjorkekupan.se eller webbplatser som bjorkekupan.se länkar till
eller som kan uppkomma på grund av eventuella driftstörningar. Om
dina inlägg skulle leda till skadeståndsskyldighet gentemot tredje
man på grund av sitt innehåll eller på annat sätt, är du skyldig
att hålla GHBF skadeslös.

Trevligt språk

För
att bjorkekupan.se ska bli trivsam och välkomnande för alla
besökare ska du följa god nätetikett. Kort sagt innebär detta att
du ska bete dig vettigt även på Internet. Var vänlig och korrekt
gentemot andra och använd ett trevligt språk.

Gå aldrig till personangrepp.

Diskutera
inte enskilda personer, varken namngivna eller beskrivna så att
någon förstår vem du menar. Namngivna offentliga personer,
makthavare och likvärdiga kan självfallet diskuteras och granskas,
och de får tåla det i större utsträckning än andra. Diskussionen
ska dock fortfarande vara saklig och med ett korrekt språk.

Inga kommersiella inlägg

Bjorkekupan.se
är en kunskapsbank och ett kommunikationsverktyg för GHBF’s
medlemmar. För att bjorkekupan.se ska hålla hög klass och
trovärdighet så ska medlemmarna som skriver agera som
privatpersoner och aldrig i kommersiellt syfte.

Annonsering
och marknadsföring för kommersiella syften är inte tillåtet i
forumet, kommentarer eller artiklar, om inte medlemmen har fått
GHBF’s styrelse uttryckliga godkännande för detta i förväg.

Tydlighet som avsändare

Som
användare på bjorkekupan.se förväntas du att delta fritt i
dialogen som individ, oavsett om du till exempel har ett
förtroendeuppdrag i föreningen eller är moderator på
bjorkekupan.se. Om du vill göra ett inlägg i egenskap av en roll i
föreningen ska detta tydligt framgå i inlägget.

Skilj på artiklar och diskussionsforum

Kommentarsfunktionen
vid artiklar ska handla om artikeln och inte dra iväg i en
diskussion. Vill man diskutera något med en artikel som bakgrund är
det bättre att starta en tråd i diskussionsforumet och länka till
artikeln.

Ett ämne i varje tråd

Trådskaparen
anger syftet med tråden. Starta inte en ny diskussionstråd i ett
ämne där det redan finns en tråd. Starta inte identiska trådar i
olika underforum. Och omvänt – håll dig till ämnet som angavs av
trådskaparen. Drar diskussionen iväg i en ny riktning är det
bättre att starta en ny tråd för den nya diskussionen.
Moderatorerna kan slå ihop eller dela trådar.

Ironi bör undvikas

Tyvärr
fungerar ironi ytterst dåligt i skrift. Vill du vara ironisk kan det
vara nödvändigt att markera med detta med någon form av smileys
eller texten ”(ironisk)” för att klargöra.

Driv diskussionerna framåt

Skriv
kreativa inlägg som flyttar frågan framåt. Men du måste inte
“veta” för att skriva – frågor, spån och funderingar hör
också hemma i diskussionstrådarna!

Inget raderas


bjorkekupan.se raderas inte foruminlägg, bildkommentarer, bilder
eller annat material som du lagt upp, utan allt ligger kvar. Tänk
till innan du skriver!

Respektera andras åsikter

Kritisera
inte andra användare för deras åsikter. Diskutera sak och inte
person. Det gäller inte att “få rätt” utan att ha ett levande
samtal där olika tankar och aspekter kommer fram.

Häng inte ut andra personer

Diskutera
inte andra personer (till exempel som en länk till någon annan
medlems text, foruminlägg eller profil) utan att de får en chans
att vara med i diskussionen från början. Lägg heller aldrig ut
personligt adresserad korrespondens i ett inlägg utan tillåtelse
från motparten. Vid all publicering av bilder och filmer med
identifierbara nu levande personer eller andra personuppgifter kräver
att du har stöd i dataskyddsförordningen (GDPR) för att få
publicera dem.

Personuppgifter

Läs om hur GHBF hanterar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Om du
accepterar att följa forumets villkor, regler och integritetspolicy
bocka i rutan att du har läst och accepterar användarvillkoren.