Kontakta oss

E-Postadress: bjorkekupan@gmail.com


Adress till vår föreningslokal

Södra Björke Församlingshem 1
524 95 Ljung


Styrelse

Ordförande: Ida Alfredsson, tel: 070-2485931, e-post: ida.nixepixen@gmail.com
Vice ordförande: Conny Persson
Kassör: Svante Eriksson
Sekreterare: Joakim Stillner
Övriga styrelseledamöter: Jan Knudsen, Fredrik Ericsson, Kristoffer Berglund, Gunvor Aronsson


Kommittéer / Arbetsgrupper

 • Honungsbedömning
  Jan Pettersson
  Ylva Hellstadius
  Michael Johansson
  Gunvor Aronsson
  Ida Alfredsson
 • Bihälsosamordnare
  Ida Alfredsson
 • Bigårdsansvarig
  Ida Alfredsson
 • Utbildningssamordnare
  Fredrik Ericsson
 • Kvalitétsamordnare
  Conny Persson
 • Depåföreståndare
  Lars Jonsson
 • Hemsidesansvarig
  Peter Aronsson