Bli Medlem

Vill du bli medlem?
Välkommen!

Du blir medlem i riksorganisationen och får välja vilket distrikt och vilken lokalförening du vill tillhöra.
Läs mer och anmäl dig här.

Skapa konto

När du har blivit medlem i vår lokalförening, ”Gäsene – Herrljunga BF”, så kan du skapa ett konto på vår hemsida, bjorkekupan.se.

Du skapar kontot här.