Bitillsyn

Aktuella regler för biodling och bitillsyn finns hos jordbruksverket.


I Herrljunga kommun är just nu följande person/-er utsedda av länsstyrelsen till bitillsynman:

Ida Alfredsson, tel: 070-248 59 31
Ansvarar för kommunerna Herrljunga och Vårgårda.

Ersättare i Sjuhärads och Norra Älvsborgs kommuner.


Länsstyrelsens karta över bitillsyns-distrikt med kontaktuppgifter till utsedda bitillsynsmän

Biodling | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)

Bin och humlor – Jordbruksverket.se