Ympning av honung

Vi utgår från att du har 100kg nyslungad och skummad honung, samt kristalliserad (förra årets skörd, annars köp av någon som har) honung enligt recept.

Ympen görs på följande sätt:

 1. Av dessa 100 kg tar du 3 kg i ett lämpligt kärl (assistent med kniv och rulle).  (100 kg x 0.03 = 3 kg)
 2. Tag sedan  0.3 kg Finkristalliserad honung. (3 kg x 0.1 = 0.3 kg )
  Anm. Siffrorna inom parantes är till för att du skall kunna anpassa ympsatsen till den mängd honung som du för tillfället har att tillgå.
 3. Rör om väl tills massan fått en jämn färg och struktur (c:a 5min)
 4. Ställ ympen i kylen.
 5. Upprepa punkt 1 och 2 morgon och kväll i tre dagar.
 6. Efter att ympen nu stått ytterligare ca. 12 timmar i kylen tar du fram den och rör om ytterligare en gång,
 7. Rör sedan ner nyslungad så att du får ca. dubbelt så stor mängd.
 8. Rör och låt gärna ympen stå så den blir rumsvarm för lättare inblandning i den nyslungade honungen.
 9. Inblandningen görs lättast om man har någon som med jämn stråle häller ner ympen i den nyslungade honungen under tiden som du utan dröjsmål rör om så att ympen blir väl inblandad (borrmaskin  med färgomrörare).
 10. Låt stå tills luften stigit till ytan (1 till 2 dagar) tappa (från botten via kran) därefter på burk.
 11. Placera sedan burkarna svalt 12-14 grader.
 12. En vecka efter tappning är honungen klar.

Lämna en kommentar