Märkning av drottningar

Drottningen märks för att man som biodlare lättare ska se henne och för att man ska veta från vilket år hon är. Det görs med olika färger beroende på sista siffra i årtalet.
1, 6 = Vit
2, 7 = Gul
3, 8 = Röd
4, 9 = Grön
5, 0 = Blå

BLÅ VIT GUL RÖD GRÖN
2015 2016 2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023 2024

Lämna en kommentar