Hur blandar man vinterfoder?

När man ska vinterfodra bina bör man beräkna hur mycket foderförråd bina har. En dm² vaxkaka med täckta foderceller på båda sidor kan man beräkna till 300 g foder. Ett normalstort bisamhälle behöver minst 15 kilo socker för att klara vintern. Skillnaden mellan behov och vad som redan finns är den mängd man skall ge bisamhället inför vintern.

Genom att läsa av önskad mängd kg socker i tabellen nedan kan du enkelt få reda på hur mycket vatten som behöver tillföras och hur många liter 60 % foderlösning du erhåller.

Du kan också gå andra vägen och utifrån en viss mängd 60 % foderlösning få reda på hur mycket socker i kg du tillfört bina.

Tabeller för beräkning av vinterfoder i 60% sockerlösning.
(Data hämtade ur Åke Hansson: Bin och biodling.)

Tabell 1. Mängden socker i kg.
Kg sockerLiter vattenFoderlösning i liter
10,71,3
21,32,5
323,8
42,75,1
53,46,4
647,6
85,410,2
106,712,7
Tabell 2. Mängden 60% foderlösning i liter.
Foderlösning i literKg sockerLiter vatten
10,80,5
21,61,1
32,41,6
43,22,1
53,92,6
64,73,2
86,34,2
107,95,3

Om du stödfodrar på våren skall bina ha 50% sockerlösning (då behöver bina mer vatten). Blandningen är givetvis då 1 del vatten + 1 del socker.

I denna video från “Allt om biodling” ser vi hur man går tillväga.

Lämna en kommentar